Profesjonalna regeneracja turbosprężarki jest procesem złożonym. Oprócz naprawy turbosprężarki i wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów na nowe, ważne jest również zdiagnozowanie przyczyny uszkodzenia turbiny. W większości przypadków uszkodzenie turbosprężarki następuje wskutek przyczyny zewnętrznej. Usunięcie usterki w samochodzie jest konieczne dla dalszej bezawaryjnej pracy zregenerowanej części.

Podczas procesu naprawczego pracownicy firmy  dokonują drobiazgowej analizy uszkodzonych części turbiny i zawsze informują klienta o dodatkowych czynnościach, które powinien wykonać przed montażem turbosprężarki w samochodzie.

PROCES REGENERACJI TURBOSPRĘŻARKI OBEJMUJE:

  • demontaż turbosprężarki,
  • mycie, czyszczenie i piaskowanie części składowych turbiny,
  • ocenę uszkodzenia – kontrolę punktów pomiarowych turbosprężarki według zaleceń producenta,
  • wymianę uszkodzonych i zużytych elementów turbosprężarki na nowe,
  • wyważenie wirnika strony gorącej oraz koła kompresji,
  • montaż głowicy (rdzenia) turbosprężarki,
  • test szczelności pod ciśnieniem 4,5 bara pompowanego oleju,
  • szybkoobrotowe doważenie rdzenia turbosprężarki,
  • końcowy montaż oraz regulację wartości ciśnienia doładowania.

xxx